Buzu

SILNÉ ZNAMENÍ ŽIVOTA

SILNÉ ZNAMENÍ ŽIVOTA

VCHOD „MODŘÍ PTÁCI“

KAPLE REINGERS. VCHOD „MODŘÍ PTÁCI“

Obec Reingers ve Waldviertlu, která leží blízko česko-rakouských hranic, a rakousko-česká organizace TOGETHER přebudovávají už roky prázdný a nefunkční prostor márnice na umělecký objekt, naplňují tuto budovu novým životem a vytvářejí tím symbol pokojného soužití v příhraničním regionu.

Motiv letících ptáků ve vstupním prostoru je symbolem svobody ducha, možnosti vzlétnout a vztahu člověka k něčemu nebo někomu Vyššímu. Ptáci letí vysoko a dokola v kruhu, který je na ploše vizuálně znázorněn a který zároveň představuje Slunce, Měsíc a Zemi.

vchod Modří ptáci
ČELNÍ STĚNA „ŘEKA ŽIVOTA“

ČELNÍ STĚNA „ŘEKA ŽIVOTA“

Čelní stěna bývalé márnice znázorňuje dramatické obrazy a nese v sobě dynamiku a hloubku. Horizontální rytmus je znázorněn motivy, jako je řeka, krajina, přírodní prvky a s nimi i kontinuita života. Barevné prvky jsou jednotlivé události, radosti a bolesti života. Vertikální rytmus je představen stromy a zároveň hraničními kameny života. Zlatý kříž symbolizuje podle prastaré tradice sounáležitost člověka se zemí a svými bližními (vodorovná osa) stejně jako s božstvím (svislá osa).

ČELNÍ STĚNA „ŘEKA ŽIVOTA“
OKNA DO SVĚTA

OKNA DO SVĚTA

Okna jsou neodmyslitelnou částí sakrálních staveb, svou symbolikou a účinností světla i barev spoluutvářejí celkový prostor a tak se nesporně podílejí na vnitřní atmosféře stavby. Tato malovaná okna symbolizují na jedné straně mládí, dále mateřství v rozkvětu života a nakonec sklizeň, která je darem naplněného života. Všechna tři okna jsou na krajích rozdělena dvěma vodorovnými liniemi symbolizujícími Nebe a Zemi. Čtvrté okno, nacházející se hned vedle malby ve vstupním prostoru kaple, zachycuje motiv ptáka a představuje tak symbol vzestupu k něčemu Vyššímu. Právě mezi pomníky obětí dvou světových válek je myšlenka zmrtvýchvstání a věčného života věnována těm pravým.

OKNA DO SVĚTA
TRIPTYCH

TRIPTYCH

Triptych na levé stěně je namalovaný na dřevěných deskách. Dřevo je teplý materiál a malba na dřevě je již tradičně spojena se sakrální tématikou. Zrod, vrchol i zánik je zde zobrazen v jednom dni, roku i lidském životě. Prastarým symbolem změny, znázorňující hravost života a zároveň i symbol vnitřního řádu, je spirála.

TRIPTYCH
STĚNA „ŽIVÁ BRÁNA“

STĚNA „ŽIVÁ BRÁNA“

Při opouštění místnosti procházíme živou branou, která je tvořena stromy, jako symboly růstu a odolnosti. Stromy mají své kořeny v zemi a jejich koruny sahají až k nebi, větve jsou různě propletené. Barevné plochy představují pomíjivé prožitky člověka v kontras­tu ke stabilitě stromů, které se v čase mění jen pomalu. Člověk prochází celý život branami v tomto případě znázorněnými barevně a vesele, aby nás doprovodily se svými pozitivními pocity zpět do vnějšího světa.

STĚNA „ŽIVÁ BRÁNA“
Stěna „Touha“

Stěna „Touha“

Výtvarná práce s názvem Touha, provedená v technice Sgraffito, znázorňuje cesty života, které proráží tmu a směřují ke světlu. Tou­ha je světlo. Dokončení různých směrů vyjadřuje dominanta třech okvětných lístků jako symbol lidské touhy. Tento obraz přispívá po­zitivnímu nádechu kaple a pobízí kolemjdoucího zastavit a zamyslet se. Současně je pozvánkou pro vstup do kaple.

Stěna „Touha“
Stěna „Volnost“

Stěna „Volnost“

Světlejší strana kaple je realizována výtvarnou prácí v technice Sgraffito s názvem Volnost. Tato práce znázorňuje zpracování v podobě čar, které evokují symbol stromů, létajících ptáků a slunce. Tyto elementy, které pochází z okolí obce Reingers, jsou stilizační kontinuitou a byly zvoleny pro umělecké provedení interiéru a fasády kaple. Práce tematizuje v kontextu celé budovy a také kolem ní pocit volnosti, ke kterému prahneme všichni.

Stěna „Volnost“