Buzu

TEODOR BUZU

V dnešním světě bez hranic se stává umění stále častěji univerzální řečí, smývající rozdíly mezi kulturami, doplňující chybějící anebo zapomenuté estetické hodnoty a motivující rozvoj lidského myšlení a představivosti. V tomto smyslu je umění Teodora Buzu zvlášť inspirujícím příkladem.

Narozený v Moldavsku, vychovaný moldavskou a rumunskou kulturou, vzdělaný profesionálně na Charkovské Akademii Designu a Umění, našel talent Teodora svoji životní příležitost v kulturním prostředí střední Evropy, v českém historickém Táboře. V jeho tvorbě se hodnoty východní a středoevropské kultury spojují do jedinečné symbiózy. Barevná citlivost a teplota besarabského optimismu doplňuje neopakovatelným způsobem odměřenost středoevropského myšlení.

Samozřejmě talent Teodora Buzu se nedá měřit jenom kulturními souvislostmi, před námi je především umělec s výraznou individualitou, překypující obrovským potenciálem a představivostí, vládnoucí dokonalou uměleckou technikou.

Značnou část díla Teodora tvoří akvarely, esenciálně shrnující talent autora, v kterém se vášeň a delikátnost plynule střídají. Jak sám autor sděluje, při vzniku akvarelové tvorby nechává prostor své inspiraci a umělecké intuici. Akvarelová technika je nekompromisní hlavně tím, že se dá těžko přemalovat nepovedený detail nebo celý obraz. Jednou položený, barevný tah nese svoji původní výraznost a další zpracování musí být velmi jemné. Být dobrým akvarelistou znamená vládnout dokonalou akvarelovou technikou, mít jistou ruku, vedenou inspirativním podnětem a mít bezpochybný pocit o kompozici a tvarování a zároveň musejí být velmi citlivě zpracovávány detaily. Právě tak se může charakterizovat akvarelová tvorba Teodora Buzu.

Na první dojem akvarelové kompozice Teodora působí abstraktně, ale většinou jsou do něj vpleteny přírodní anebo figurální motivy, které sdělují určitý reálný zážitek umělce. Barevné vyprávění je vždy podtrhnuto reálným detailem a tím i souvislostí se skutečným světem, kde se děje anebo existují věci citelně dotýkající se umělcovi duše. Právě v tom je síla Teodora. Křehkou, průzračnou a poetickou technikou akvarelové malby vytvořit obraz, kde se dekorativní expresivita barev a jistota uměleckého gesta dokonale spojuje se sílou a skutečností reálného zážitku. Použití velkých formátů (dosahujících rozměry 70 X 100cm), posiluje tento efekt a autor přesvědčivě dokazuje, že monumentální zážitek se dá dosáhnout i akvarelovou technikou.

Je zde i velký cyklus obrazů, vytvořených na hedvábí, které působí čistým dojmem a surovou krásou. Experimentovat s materiálem je jiná vášeň Teodora Buzu. Je uchvácený tím, jak materiál může změnit nejen techniku, ale i dojem malby. Může to být rozdílná struktura a složení papíru, ale i jiný materiál, např. hedvábí. Na něm první tah štětce je i poslední, protože se barva ihned vsákne a opakované tahy a nashromáždění barev mají docela jiný efekt než na papíře. To potvrzuje i malba na porcelán, kde Teodor spojuje vytříbený cit pro kompozice, linie, barvu, strukturu, a co víc, pokoru před materiálem a prostorem. To vše vidíme i v monumentálních realizacích:  V Rakousku Kaplev Reingers, Křížová Cesta v Klein Radischen a v České republice v Oddací síni v Protivíně.

Kresba a linie je důležitá pro umělecký temperament Teodora a logicky střídá barevné vyprávění. Struktura a syntetika grafického obrazu umožňuje umělci ztvárnění jiných silných podnětů.

Prezentace Teodora Buzu doplňuje olejomalba a akryl, kde autorův charakteristický styl zůstává stejný, jenom je částečně umírněný použitím jiné umělecké techniky.

Vážení, doufám, že jsem vám pootevřela cestu k charismatickému umění akademického malíře Teodora Buzu a subjektivní interpretací jeho talentu jsem vás inspirovala dívat se a vidět otevřenou vášeň, jemnost a krásu jeho malby, magickou sílu pozitivní tvořivosti a neskutečný tanec barev, který nám dodá ten správný potenciál, abychom mohli existovat ve světě bez hranic, kde představivost splývá se skutečností.

 

Svetlana Michajlová, CSc.

kurátor Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze