Buzu

A STRONG SIGN OF LIFE

A STRONG SIGN OF LIFE

CHAPLE REINGERS. ENTRANCE „BLUE BIRDS“

CHAPLE REINGERS. ENTRANCE „BLUE BIRDS“

The mortuary of the small community Reingers in the Waldviertel region next to the Czech Republic had been empty and without function for many years when the transregional platform TOGETHER turned it into an object of art, filled it with new life and thus created a symbol for peaceful cooperation in the border region.

The motive of rising birds on the front wall is a symbol for the freedom of mind, the path to spirituality.The birds are rising within the circle that is structuring the space and presenting the sun, the moon and the earth.

ENTRANCE „BLUE BIRDS“
FRONT WALL „RIVER OF LIFE“

FRONT WALL „RIVER OF LIFE“

Great dramatic substance, dynamic presentation and impressive depth are to be experienced on the front wall of the former mortuary. Any visitor is being drawn into the action. The horizontal rhythm represents river, landscape, elements of nature and the continuity of life. Colourful segments are single events, the delights and the sufferings of life, the vertical rhythm mentions trees and equally the boundaries of life. According to ancient tradition the golden cross symbolizes the human attachment to the earth and the striving towards spirituality.

FRONT WALL „RIVER OF LIFE“
OKNA DO SVĚTA

OKNA DO SVĚTA

Okna jsou neodmyslitelnou částí sakrálních staveb, svou symbolikou a účinností světla i barev spoluutvářejí celkový prostor a tak se nesporně podílejí na vnitřní atmosféře stavby. Tato malovaná okna symbolizují na jedné straně mládí, dále mateřství v rozkvětu života a nakonec sklizeň, která je darem naplněného života. Všechna tři okna jsou na krajích rozdělena dvěma vodorovnými liniemi symbolizujícími Nebe a Zemi. Čtvrté okno, nacházející se hned vedle malby ve vstupním prostoru kaple, zachycuje motiv ptáka a představuje tak symbol vzestupu k něčemu Vyššímu. Právě mezi pomníky obětí dvou světových válek je myšlenka zmrtvýchvstání a věčného života věnována těm pravým.

OKNA DO SVĚTA
TRIPTYCH

TRIPTYCH

Triptych na levé stěně je namalovaný na dřevěných deskách. Dřevo je teplý materiál a malba na dřevě je již tradičně spojena se sakrální tématikou. Zrod, vrchol i zánik je zde zobrazen v jednom dni, roku i lidském životě. Prastarým symbolem změny, znázorňující hravost života a zároveň i symbol vnitřního řádu, je spirála.

TRIPTYCH
WALL „LIVING GATE“

WALL „LIVING GATE“

On leaving the room we pass the „Living Gate” made of trees, the symbols of growth and stability. Their roots are in the soil and their tops reach the sky, branches are intertwined. Passing human experiences are symbolised by the colourful areas – a contrast to the stability of trees that only develop slowly. A human being passes through gateways all the time. Here the gate is full of life and full of colours and allows us to get back into the world with positive feelings only.

WALL „LIVING GATE“
Stěna „Touha“

Stěna „Touha“

Výtvarná práce s názvem Touha, provedená v technice Sgraffito, znázorňuje cesty života, které proráží tmu a směřují ke světlu. Tou­ha je světlo. Dokončení různých směrů vyjadřuje dominanta třech okvětných lístků jako symbol lidské touhy. Tento obraz přispívá po­zitivnímu nádechu kaple a pobízí kolemjdoucího zastavit a zamyslet se. Současně je pozvánkou pro vstupu do kaple.

Stěna „Touha“
Stěna „Volnost“

Stěna „Volnost“

Světlejší strana kaple je realizována výtvarnou prácí v technice Sgraffito s názvem Volnost. Tato práce znázorňuje zpracování v podobě čar, které evokují symbol stromů, létajících ptáků a slunce. Tyto elementy, které pochází z okolí obce Reingers, jsou stilizační kontinuitou a byly zvoleny pro umělecké provedení interiéru a fasády kaple. Práce tematizuje v kontextu celé budovy a také kolem ní pocit volnosti, ke kterému prahneme všichni.

Stěna „Volnost“